Tider för Pass (Hösten 2019/Våren 2020)
Måndag 18.30 - 19.30 Bas jämna veckor Medel udda veckor Anna/Chatarina

Onsdag 18.30 - 19.45 Medel/Station Maria

Torsdag 18.30 - 19.30 Bas Jonna

Söndag 18.00 - 19.00 Power Hour Maria

Alla pass i franserudsskolans jympahallVisa alltid upp träningskort vid varje pass.
Endast medlemmar i F&S är försäkrade under passen! Tänk på våra allergiker, parfymera inte innan jympan.
Tyvärr förekommer stölder i entré och omklädningsrum, ta med det du är rädd om in i hallen.


Medlemskort 50 kr
Vuxna 350
ungdom/ pensionär 250
Engångs 40/30

 

Försäkring Som medlem i Friskis&Svettis är du försäkrad genom Svedea.

Villkor
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig när du deltar i all slags träningsverksamhet som anordnas av Friskis&Svettis samt under resa direkt till och från träningsverksamheten. Försäkringen gäller inte vid skada som uppkommit på grund av överansträngning. Hjälpmedel avsedda för idrottsutövning ersätts inte heller. I villkoren får du veta mer om vad försäkringen gäller för, begränsningar samt ersättningsnivåer. Observera att denna försäkring endast gäller dig som är medlem i Friskis&Svettis.

Skadad
Har du skadat dig fyller du i en skadeanmälningsblankett som du kan ladda ned på svedeas hemsida. Blanketten skickar du sedan in direkt till Svedea. Adress: Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm svedea

| © Copyright Friskis&Svettis Riks